Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An nhiệm kỳ III (2016-2021) thành công tốt đẹp

Thực hiện Điều lệ Hội Cựu Giáo chức, được sự đồng ý của lãnh đạo Tỉnh, vừa qua Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Long An đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2016-2021)

     Tham dự Đại hội có các đ/c: Nguyễn Thị Yến Thu-PCT.Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Nguyễn Minh Lâm-PCT.HĐND tỉnh; Hoàng Văn Liên-PCT.UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tiệp-GĐ sở GD&ĐT; đại diện các sở, ngành của Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 195  đại biểu chính thức của Đại hội. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Dung-GĐ Công ty dệt may Nguyên Dung- đơn vị đã có nhiều năm tài trợ cho hoạt động của Hội và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian qua hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng và phát triển từ tỉnh đến xã , phường thị trấn với 14 huyện hội, 152 hội cơ sở (xã hoặc cụm xã) thu hút gần 5.000 hội viên chiếm tỷ lệ trên 95% nhà giáo nghỉ hưu tham gia tổ chức Hội. Trên 90% hội viên thật sự gắn bó, tham gia sinh hoạt Hội. Nhiều hội viên tham gia công tác Đảng, Nhà nước, tham gia vào các đoàn thể, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cấp huyện và xã.

Thực hiện chức năng chăm lo đời sống cho hội viên, các cấp Hội đã có nhiều cố gắng năng động, sáng tạo trong xây dựng nguồn quỹ, từ trong nội bộ hội viên đến sự hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục, của các mạnh thường quân để xây dựng các loại quỹ hoạt động Hội và chăm lo đời sống hội viên.

Đã thành lập được “Quỹ hỗ trợ cựu giáo chức”, tổng quỹ lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Từ đó, các cấp Hội đã tỗ chức nhiều học động chăm lo hội viên như: thăm hỏi hội viên ốm đau, tai nạn, khó khăn, cho vay vốn, trợ táng khi hội viên qua đời, họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc thọ hội viên. Đặc biệt Công ty Dệt may Nguyên Dung do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung làm Giám đốc trong 4 năm qua đã hỗ trợ cho 1.200 hội viên khó khăn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cũng được các cấp Hội quan tâm. Đã tổ chức được 70 câu lạc bộ thơ, thể dục dưỡng sinh, đờn ca tài tử, câu lạc bộ phổ biến pháp luật; đội văn nghệ quần chúng; sưu tầm và phổ biến các bài thuốc nam, thuốc dân tộc; tổ chức tham quan, du lịch cho hội viên….

Với phương châm “4 cùng:

+ Cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình.

+ Cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hành động của ngành.

+ Cùng chọn lọc và tham gia các hoạt động giáo dục.

+ Cùng phối hợp chăm sóc nhà giáo nghỉ hưu.

Các cấp Hội đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia cùng ngành Giáo dục đào tạo (GDĐT) trong xây dựng và phát triển sự nghiệp GDĐT ở địa phương như: Ký kết chương trình phối hợp liên tịch; tham gia công tác “Xã hội hóa giáo dục”. “xây dựng xã hội học tập”; xây dựng thực hiện các mô hình “Tư vấn giáo dục”; Giáo dục đạo đức học sinh chưa ngoan”; “Góc học tập”… đã góp phần hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học.  Tham gia cùng Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục trong biên soạn “Lịch sử giáo dục giai đoạn 1945-2010”; duy trì phát hành “Thông tin sự nghiệp Giáo dục và đào tạo”…

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu Giáo chức tỉnh nhiệm kỳ III có 21 thành viên, ông Tôn Thọ Nuôi được bầu làm Chủ tịch và bà Nguyễn Ngọc Hạnh được bầu làm P.Chủ tịch.